Onze missie

De missie van USC is:

Door middel van sport en ontmoeting bijdragen aan beter studeren.


BETER STUDEREN

 • USC houdt studenten fit, weerbaar en ontspannen.
 • Sporten bij USC is een essentieel onderdeel van een onvergetelijke studententijd.
 • USC stimuleert studenten om stages te lopen, onderzoek te doen en eindopdrachten uit te voeren bij USC.
 • Sporten bij USC versterkt de binding van studenten met hun universiteit of hogeschool en draagt zo bij aan studiesucces.

DOOR SPORT

 • Het USC sportprogramma is breed, zodat alle studenten er voor de sport die zij leuk vinden terechtkunnen.
 • Het USC sportprogramma is laagdrempelig, zodat studenten die eerder niet aan sport deden toch mee willen en kunnen doen.
 • De prijs/kwaliteitverhouding van het USC sportprogramma maakt dat studenten als vanzelf voor USC kiezen. 
 • USC heeft een nauwe band met studenten en dat zorgt ervoor dat het USC sportaanbod altijd aansluit op de vraag van studenten.
 • USC ondersteunt de studentensportverenigingen in Amsterdam, waardoor het aanbod aan sportmogelijkheden voor studenten aanzienlijk verbreed wordt.
 • Evenementen (toernooien e.d.) vormen een aanvulling op het reguliere sportprogramma van USC.

DOOR ONTMOETING

 • De sfeer binnen de USC faciliteiten is gericht op het samenbrengen van studenten.
 • Het sportprogramma zorgt ervoor dat studenten elkaar ontmoeten, een sociaal leven opbouwen en daar, vaak nog lange tijd, plezier van hebben.
 • Sporten bij USC brengt studenten van verschillende opleidingen en achtergronden op een ongedwongen manier bij elkaar.
 • Studenten die actief zijn in het organiseren van sport(evenementen) ontmoeten elkaar op een voor hun ontwikkeling waardevolle wijze.

OVERIGE DOELGROEPEN

USC richt zich dan ook vooral op studenten. Natuurlijk zijn ook medewerkers en alumni, maar ook iedereen die geen band heeft met de UvA of HvA, van harte welkom.

 • Medewerkers ontmoeten elkaar en studenten tijdens het sporten op een andere en ontspannen manier.
 • Voor medewerkers biedt USC een uitgebreide vorm van bedrijfssport als onderdeel van het vitaliteitsbeleid van de HO-instellingen.
 • De deelname van derden biedt kansen en mogelijkheden voor ontmoeting tussen de wereld van het Hoger Onderwijs in Amsterdam en de Amsterdamse samenleving.