SURF-reminder: pas je mailadres aan | change your e-mail

USC
SURF USC Amsterdam

English below

September komt eraan! Dat betekent: een kersvers USC-seizoen (woohoo!) én de overstap naar inloggen met SURF. We vroegen je al eerder je mailadres in My USC te veranderen naar je HvA/UvA/AUC-mail, i.v.m. die koppeling met SURF. Dit is een reminder om dat voor september nog te doen. Het is zo gefixt!

Inloggen met SURF: waarom eigenlijk?

Vanaf september log je als UvA-/HvA-/AUC-student of -medewerker bij USC in met SURF. Als je inlogt met SURF, bewijs je meteen je student- of medewerkerstatus. Zo hoef je dus niet meer met je bewijs van inschrijving of arbeidscontract langs de USC-balie. Super chill voor jou én voor ons!

Pas je mailadres aan

Log je straks in september in met SURF terwijl je nog een account met een ander mailadres hebt, dan ontstaat er een dubbel account met je HvA/UvA/AUC-mailadres. LET OP: Dat wordt niet alleen een zooitje, je abonnement of cursus is dan ook niet aan je juiste account gekoppeld. Er is kans dat, door drukte, het even duurt voor we dit voor je opgelost hebben, waardoor je tijdelijk niet kunt reserveren/sporten… Voorkom dus dat je niet naar binnen komt, en pas nu vast je mailadres aan in My USC.

Nu je hier toch bent…

Nu je toch al naar My USC bent gesurft… Zin om te zaalvoetballen of de Damloop te hollen in september? Verzamel een team van 8 (m/v) en schrijf je tot 9 augustus in voor de zaalvoetbalcompetitie bij USC. Of join de Damloop met Team HvA of Team UvA – inclusief startplek, teamshirt en uithijgdrankjes!

Geen UvA/HvA’er meer?

Dan hoef je nu niets te doen, en blijf je vanaf september gewoon inloggen zoals je nu gewend bent. Wel moet je dan een eventueel bewijs tonen om met korting te sporten. Sport je al tijden niet meer bij USC en ben je inmiddels wel een beetje klaar met al die mails…? Je kunt je anonimiseren: via de anonimiseerknop in My USC, of reply even op deze mail.

Vragen?

Heb je een vraag over de aankomende SURF-koppeling, of over iets anders? Reply dan op deze mail. We helpen je graag!

September is just around the corner! Which means: a brand-new USC season (woohoo!) and the switch to logging on with SURF. We’ve already asked you to change your e-mail address in My USC to your AUAS/UvA/AUC e-mail, because of this switch to SURF. This is a reminder to do that before September. It’s fixed in a second!

Why log on with SURF?

Starting September you log on at USC with SURF, as a UvA/AUAS/AUC student or employee. When you log on with SURF, you immediately proof your student or employee status. This way you don’t have to show your proof of enrolment or contract at the front desk anymore. Super chill for both you and us!

Change your e-mail address

If you log on with SURF while you already have an account at USC with a different e-mail, an additional account will be created with your AUAS/UvA/AUC e-mail. PLEASE NOTE: That’s not only going to be a mess, but your membership or course will not be connected to your right account. There’s a chance that it takes a while for us to fix this, and that you’re temporarily unable to make a reservation/work out… Make sure to prevent a situation like this, and change your e-mail address in My USC now.

Now that you’re here anyway…

Since you’ve already surfed to My USC… Want to play futsal or run the Damloop in September? Gather a team of 8 (m/f) and sign up until 9 August for the futsal competition at USC. Or join the Damloop with Team AUAS or Team UvA – ticket, team shirt and post-race drinks included!

No longer at AUAS or UvA?

In that case you don’t have to do anything, and starting September you keep logging on like you’re used to. You do have to show a proof for discount if you want to keep training at a lower fee. Have you not been working out at USC for a while now, and are you kind of starting to get annoyed by these e-mails…? You can anonimize yourself: with the anonimization button in My USC, or just reply to this e-mail.

Questions?

Any questions about the upcoming SURF connection, or something else? Reply to this e-mail. We’re there to help!