Lees meer nieuws

Toestemming

  • Ik ben duidelijk geïnformeerd over het doel van dit onderzoek en hoe mijn gegevens gebruikt worden.
  • Ik besef dat ik mijn gegeven toestemming op ieder moment kan intrekken en op deze wijze direct kan stoppen met deelname aan het onderzoek zonder opgaaf van reden.
  • Wanneer mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, onderzoeksverslagen, presentaties of op een andere manier openbaar worden gemaakt, gebeurt dit volledig geanonimiseerd.
  • Ik geef toestemming voor het verzamelen, verwerken en archiveren (voor een maximale periode van 10 jaar na publicatie) van mijn gegevens. Mijn gegevens zullen vernietigd worden na de maximale bewaartermijn van 10 jaar na publicatie.