Lees meer nieuws

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de effecten van sportparticipatie op academische prestaties te analyseren. We willen hierbij o.a. kijken naar de frequentie, type en intensiteit van de sporten die zijn beoefend en naar de cijfers en studieprogressie. Hiervoor zal data worden verzameld omtrent sportparticipatie bij USC en academische prestaties vastgelegd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) of Hogeschool van Amsterdam (HvA). Er wordt gekeken naar data van studenten die momenteel een bachelor of master doen of minder dan een jaar geleden afgestudeerd zijn of zijn gestopt.