Lees meer nieuws

Compensatie lockdown

Je hebt aangegeven je abonnement te willen bevriezen i.v.m. de vroege sluiting van USC. En tijdens de lockdown is er hoe dan ook niet geïncasseerd voor jouw abonnement. Inmiddels is je abonnement weer gereactiveerd, en loopt de incasso als volgt door:

  • Je wordt in januari nog geïncasseerd voor de periode van 17 t/m 31 januari. De incasso volgt nog deze week.
  • Vanaf februari loopt de incasso weer zoals je gewend bent. Je wordt begin februari geïncasseerd.
  • Daarnaast wordt de einddatum van jouw abonnement verlengd met 45 dagen. Een voorbeeldje:
    • Zou je abonnement op 1 maart 2022 aflopen? Dan loopt je abonnement nu op 14 april 2022 af.
    • Zou je abonnement op 28 december 2021 aflopen? Dan loopt je abonnement nu op 10 februari 2022 af.