Onderzoek: relatie sport en academische prestaties

USC
USC Sport Amsterdam 2023

Door sport en ontmoeting bijdragen aan beter studeren. Dat is de missie van USC. USC is ervan overtuigd dat een leuk studentenleven bijdraagt aan een succesvolle studie. Samen sporten hoort daarbij! Maar is dat wel echt zo? Dat gaat een onderzoeksteam van het Fit Brain Lab onderzoeken. En daarvoor hebben zij jouw USC-data nodig. Geef jij toestemming?

Hieronder en in de informatiebrief lees je alles wat je wilt weten over het onderzoek. Je toestemming geven voor het delen van jouw gegevens kan heel makkelijk via je profiel in My USC – door het vinkje ‘Ik ga akkoord met het delen van mijn gegevens voor UvA-onderzoek’ aan te zetten.

Geef toestemming in My USC

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de effecten van sportparticipatie op academische prestaties te analyseren. We willen hierbij o.a. kijken naar de frequentie, type en intensiteit van de sporten die zijn beoefend en naar de cijfers en studieprogressie. Hiervoor zal data worden verzameld omtrent sportparticipatie bij USC en academische prestaties vastgelegd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) of Hogeschool van Amsterdam (HvA). Er wordt gekeken naar data van studenten die momenteel een bachelor of master doen of minder dan een jaar geleden afgestudeerd zijn of zijn gestopt.

Wie voert dit onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Fit Brain Lab, onder leiding van Dr. Joram Mul. Het Fit Brain Lab is onderdeel van de onderzoeksgroep ‘Structural and Functional Plasticity of the Nervous System’ o.l.v. Prof. Paul Lucassen en is onderdeel van het Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam.

Welke gegevens worden verzameld?

USC deelt de volgende gegevens met de educatie service desk van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI-ESC) van de UvA:

 • Gegevens over jouw lidmaatschap: vanaf wanneer je lid bent bij USC, duur van je huidige lidmaatschap en met wat voor soort lidmaatschap sport je/heb je gesport bij USC
 • Bezoekgegevens: de datum, tijd, vestiging en de soort les/sport van ieder bezoek aan USC en eventuele no-show.

Deze gegevens worden vervolgens gekoppeld aan gegevens van de UvA of HvA uit SIS:

 • Geslacht
 • Studiegegevens: startdatum aan de UvA/HvA, welke opleiding volg je en in welk studiejaar zit je
 • Gegevens over jouw academische prestaties: je totaal aantal EC en je cijfers per vak met daarbij de datum waarop dit cijfer behaald is

We gebruiken onderstaande gegevens van USC en de UvA of HvA om de data aan elkaar te koppelen. Deze gegevens worden niet gebruikt in de analyses van het onderzoek.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • UvAnetID of HvAnetID

Hoe worden de gegevens verwerkt?

Jouw gegevens worden door USC gedeeld met de FNWI-ESC. Hier worden USC-gerelateerde gegevens gekoppeld aan UvA-/HvA-gegevens met behulp van jouw UvAnetID/HvAnetID, voor- en achternaam en geboortedatum. Na koppeling worden de gegevens gepseudonimiseerd, zo is het onderzoeksteam niet in staat om jouw gegevens naar jou te herleiden; geboortedatum wordt omgezet in leeftijd in jaren en maanden, overige gegevens als naam en studentnummer worden niet gedeeld. Data zal voor analyses en eventuele publicaties anoniem worden verwerkt.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Je gegevens worden vernietigd wanneer je je toestemming intrekt of na een maximale bewaartermijn van 10 jaar na publicatie. USC-gegevens zullen enkel gekoppeld worden aan bij de UvA of HvA bekende gegevens.

Contact

Voor verdere informatie over het onderzoek, of voor eventuele vragen – nu of in de toekomst, kun je contact opnemen met:

Dr. Joram Mul | j.d.mul@uva.nl

Voor vragen of zorgen over gegevensbescherming en het gebruik van persoonsgegevens kun je contact opnemen met avg@uva.nl.

Toestemming

 • Ik ben duidelijk geïnformeerd over het doel van dit onderzoek en hoe mijn gegevens gebruikt worden.
 • Ik besef dat ik mijn gegeven toestemming op ieder moment kan intrekken en op deze wijze direct kan stoppen met deelname aan het onderzoek zonder opgaaf van reden.
 • Wanneer mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, onderzoeksverslagen, presentaties of op een andere manier openbaar worden gemaakt, gebeurt dit volledig geanonimiseerd.
 • Ik geef toestemming voor het verzamelen, verwerken en archiveren (voor een maximale periode van 10 jaar na publicatie) van mijn gegevens. Mijn gegevens zullen vernietigd worden na de maximale bewaartermijn van 10 jaar na publicatie.

Geef je toestemming voor het delen van jouw gegevens door het vinkje ‘Ik ga akkoord met het delen van mijn gegevens voor UvA-onderzoek’ aan te zetten in je profiel in My USC.

Geef toestemming in My USC