Privacyverklaring

Verwerking en opslag klantgegevens USC

Met het aangaan van het lidmaatschap van het USC geven klanten toestemming aan het USC om een aantal gegevens te verwerken. Het gaat hierbij om:

  • naam, emailadres en telefoonnummer;
  • gegevens waaruit blijkt tot welke klantcategorie iemand behoort (student, medewerker etc.);
  • een code op basis van een vingerscan;
  • een foto;
  • bezoekgegevens.

Het USC verwerkt deze gegevens ten behoeve van de ledenadministratie, toegangsverlening en –controle en communicatie. Voor elke klantcategorie gelden andere tarieven en klanten hebben alleen toegang tot de onderdelen van het sportaanbod waarvoor men betaald heeft. De toegangsverlening en –controle zijn geautomatiseerd.

Elke klant wordt bij het aangaan van het lidmaatschap op verzoek door middel van een folder geïnformeerd over de werking van het geautomatiseerde toegangsverleningssysteem, inclusief het gebruik van de vingerscan.

De gegevens die het USC verwerkt zijn alleen bedoeld voor USC-doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. De gegevensbestanden van het USC worden niet gekoppeld aan gegevensbestanden van derden. Wel behoudt het USC zich het recht voor de gegevens ter beschikking te stellen voor onderzoek en opleidingsdoeleinden in het hoger onderwijs. In dat geval worden de gegevens geanonimiseerd en zijn ze niet terug te herleiden tot individuele personen. Als een klant zijn gegevens niet beschikbaar wil stellen voor geanonimiseerd onderzoek en opleidingsdoeleinden in het hoger onderwijs, kan hij/zij dit aangeven in de mijn USC-omgeving.

De verwerkte gegevens worden dusdanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor de backups die van de bestanden gemaakt worden.

Het USC maakt gebruik van een intern netwerk voor de verwerking van de gegevens.

De verwerkte gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van het USC die uit hoofde van hun functie met deze gegevens werken (baliemedewerkers, docenten, administratie en leidinggevenden).

USC-medewerkers hebben alleen toegang tot de verwerkte gegevens met behulp van inlogcodes.

De gegevens worden bewaard tot één jaar na het verlopen van een lidmaatschap waarna deze worden verwijderd. Klanten die na deze periode willen deelnemen aan een onderdeel van het sportaanbod, dienen zich opnieuw in te schrijven. Als een lid zijn gegevens tot één jaar na het verlopen van een lidmaatschap niet wil laten verwijderen, kan hij/zij dit aangeven in de mijn USC-omgeving.

Klanten kunnen het USC op elk moment verzoeken om hun gegevens te verwijderen. Indien men dat doet op een moment dat er nog sprake is van een geldig lidmaatschap dan komt het lidmaatschap daarmee te vervallen. Indien het lidmaatschap al beëindigd is, heeft het verwijderen van de gegevens geen consequenties.

Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies (cookiebeleid), eenvoudige kleine bestandjes die door je browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Klanten kunnen in een aantal specifieke situaties aangeven wat het USC wel, en wat het USC niet mag. Dit kan in de mijn USC-omgeving.

Het USC heeft de wijze waarop de klantgegevens verwerkt worden gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens.