SURF-reminder: fix je mailadres | change your e-mail

USC
SURF USC Amsterdam

English below

We hebben je inmiddels een aantal mails gestuurd over de overstap naar inloggen met SURF. Jij staat als UvA/HvA-student of -medewerker bij USC geregistreerd, maar hebt je mailadres in My USC nog niet aangepast naar je UvA/HvA/AUC-mail. Dit is een reminder om dat voor september nog te doen. Het is zo gefixt!

Waarom nu je mailadres aanpassen?

Twee belangrijke redenen om nu meteen je mailadres aan te passen in My USC.

  • Als je het niet nu regelt, blijven we je de komende weken tot aan 1 september spammen om het alsnog te doen. Wil je niet ;-).
  • Log je straks in september in met SURF terwijl je nog een account met een ander mailadres hebt, dan ontstaat er een dubbel account met je HvA/UvA/AUC-mailadres. LET OP: Dat wordt niet alleen een zooitje, je abonnement of cursus is dan ook niet aan je juiste account gekoppeld. Er is kans dat, door drukte, het even duurt voor we dit voor je opgelost hebben, waardoor je tijdelijk niet kunt reserveren/sporten… Voorkom dus dat je niet naar binnen kunt!

Inloggen met SURF: waarom eigenlijk?

Vanaf september log je als UvA-/HvA-/AUC-student of -medewerker bij USC in met SURF. Als je inlogt met SURF, bewijs je meteen je student- of medewerkerstatus. Zo hoef je dus niet meer met je bewijs van inschrijving of arbeidscontract langs de USC-balie. Super chill voor jou én voor ons!

Geen UvA/HvA’er meer?

Dan blijf je vanaf september gewoon inloggen zoals je nu gewend bent. Wel moet je dan een eventueel kortingsbewijs tonen, bijvoorbeeld omdat je alumnus bent geworden en dus nog altijd met korting bij USC kunt sporten. Wil je deze reminder de komende weken niet meer steeds ontvangen? Vraag dan in een reply op deze mail om je klantgroep aan te passen.

Vragen?

Heb je een vraag over de aankomende SURF-koppeling, of over iets anders? Reply op deze mail. We helpen je graag!

We’ve already sent you a couple of e-mails about the switch to logging on with SURF. You are registered at USC as a UvA/AUAS student or employee, but you have not yet changed your e-mail address in My USC to your AUAS/UvA/AUC e-mail. This is a reminder to do that before September. It’s fixed in a second!

Why change your e-mail address now?

Two important reasons to change your e-mail in My USC now:

  • If you don’t fix this now, we’ll keep spamming you in the upcoming weeks until 1 September. You don’t want that ;-).
  • If you log on with SURF while you already have an account at USC with a different e-mail, an additional account will be created with your AUAS/UvA/AUC e-mail. PLEASE NOTE: That’s not only going to be a mess, but your membership or course will not be connected to your right account. There’s a chance that it takes a while for us to fix this, and that you’re temporarily unable to make a reservation/work out… Make sure to prevent a situation like this!

Logging on with SURF: why?

Starting September you log on at USC with SURF, as a UvA/AUAS/AUC student or employee. When you log on with SURF, you immediately proof your student or employee status. This way you don’t have to show your proof of enrolment or contract at the front desk anymore. Super chill for both you and us!

No longer at AUAS or UvA?

In that case you keep logging on like you’re used to. You do have to show a proof for discount, for example if you’re an alumnus now and can still work out against a reduced rate. Don’t want to keep getting this reminder in the upcoming weeks? In a reply to this e-mail, ask us to change your member group.

Questions?

Any questions about the upcoming SURF connection, or something else? Reply to this e-mail. We’re there to help!