SURF : pas je mailadres aan | change your e-mail

USC
SURF USC Amsterdam

English below

Jij staat bij USC geregistreerd als UvA/HvA-student of -medewerker. In deze mail willen we je vragen om je mailadres aan te passen naar je HvA/UvA-mail.

SURF-koppeling

Vanaf september log je als UvA/HvA-student of -medewerker bij USC in met SURF. Wanneer je inlogt met SURF, bewijs je meteen je student- of medewerkerstatus. En zo hoef je dus niet meer met je bewijs van inschrijving of je arbeidscontract langs een USC-balie. Dat scheelt jou én ons een hoop gedoe!

Pas je e-mailadres aan!

SURF werkt met je HvA- of UvA-mailadres. Log je straks in september in met SURF terwijl je nog een account met een ander mailadres hebt, dan wordt er een dubbel account aangemaakt met je HvA/UvA-mail. Dat wordt een zooitje… Pas dus nu vast je e-mailadres aan in My USC!

Geen UvA/HvA’er meer?

Dan hoef je nu niets te doen, en blijf je vanaf september gewoon inloggen zoals je nu gewend bent. Wel moet je dan een eventueel bewijs tonen om met korting te sporten.

Vragen?

Heb je vragen over de aankomende SURF-koppeling, of over iets anders? Reply op deze mail. We helpen je graag!

You are registered at USC as UvA/AUAS student or employee. In this e-mail we want to ask you to change your e-mail address to your AUAS/UvA e-mail.

SURF connection

Starting September you log on at USC with SURF, as a UvA/AUAS student or employee. When you log on with SURF, you immediately proof your student or employee status. This way you don’t have to show your proof of enrolment or contract at the front desk anymore. That makes it a lot easier for both you and us!

Change your e-mail address!

SURF works with your AUAS or UvA e-mail address. If you log on with SURF while you already have an account at USC with a different e-mail, an additional account will be created with your AUAS/UvA e-mail. That’s going to be a mess… So change your e-mail address now in My USC!

No longer at AUAS or UvA?

In that case you don’t have to do anything now, and starting September you keep logging on like you’re used to. You do have to show a proof for discount if you want to keep training at a lower fee.

Questions?

Any questions about the upcoming SURF connection, or something else? Reply to this e-mail. We’re there to help!